top of page
instore-am-header-affutv.jpg

VI FÅR SAKER ATT HÄNDA I BUTIK

target.png

Affärsutveckling

Många idéer och funderingar diskuteras internt men fastnar på vägen av olika anledningar. Instore Business hjälper till med att både utforma och genomföra strategiarbeten. Vi identifierar var uppdragsgivaren har ett gap och utvecklar kundnyttan därifrån. Det kan handla om att utveckla; portföljstrategi, pris och rabattstruktur, kanalstrategi, kundplaner, marknadsplaner och aktiviteter.

Vi får det sedan att hända. Vi vet hur hindren för att komma ut i butik ser ut och vi hjälper våra kunder att ta sig förbi dem. Vi kompletterar våra kunders organisation med den kompetens som saknas för att nå uppsatta mål. Vi bearbetar idag centrala kunder inom FMCG, antingen ihop med uppdragsgivaren eller som representant för uppdragsgivarens bolag.

bottom of page